COVID-certificaat

Op het nummer van de Vlaamse Helpdesk voor COVID-certificaten
078 78 78 50 kan je terecht als

  • het niet lukt via de online toepassingen om je certificaat op te halen.
  • je liever je COVID-certificaat per post opgestuurd krijgt.

De voorkeursweg is nog steeds om het certificaat online als QR-code te gebruiken en zelf voor alle zekerheid een print van de code op papier mee te nemen.

Online geraak je op volgende wijze aan je certificaat: