Attesten, voorschriften, formulieren

Deze vereisen dat U op consultatie komt! Wegens misbruik zijn er geen voorschriften te krijgen telefonisch. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.