Globaal medisch dossier

De voordelen van een Globaal Medisch Dossier:

  • Verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds bij raadpleging van één van de artsen
  • Centralisatie van al uw medische gegevens
  • Opvolging na een ziekenhuisopname
  • Verhoogde terugbetaling van de raadpleging bij een specialist na voorafgaandelijk consult bij uw huisarts.

Uw globaal medisch dossier kan in orde gebracht worden aansluitend op een raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden. U hoeft hiervoor zelf niets te betalen. De kosten voor het GMD worden rechtstreeks met uw ziekenfonds verrekend.