Huisbezoeken

Enkel bij dringende medische redenen en indien u zich niet naar de praktijk kan verplaatsen, komt de arts op huisbezoek.

Huisbezoeken liefst voor 10U00 aan te vragen.

Vermeld duidelijk naam van de zieke, adres en telefoonnummer. Geef een omschrijving van de dringendheid. De arts van dienst komt dan aan huis.