Wat meebrengen naar het spreekuur?

U brengt best altijd uw Identiteitskaart, en een lijst van uw medicatie mee.
Denk ook aan volgende formulieren:

    • het document “vertrouwelijk” van de ziekenkas bij werkonbekwaamheid
    • bij ongeval de aangifteformulieren voor de verzekering.
    • een sticker van de mutualiteit.